Reglement / wedstrijdbepalingen Smeeing Mobility / STK 2021

Toernooi 3 tot en met 19 september 2021 

Semi-open toernooi
Om te kunnen deelnemen aan dit dubbelspeltoernooi moet van elk deelnemend koppel minstens één van beide lid zijn van een Soester tennisvereniging óf inwoner zijn van de gemeente Soest.

Onderdelen
Er wordt gespeeld in de onderdelen dames-, heren- en gemengd dubbel. Ook junioren kunnen deelnemen. Vanaf 15 jaar wordt er gespeeld in de speelsterktes (9) starters, 8, 7, 6 en 5/4 waarbij de KNLTB-speelsterkte geldt.

Ouder/Kind
Een speciaal onderdeel is Ouder/Kind: als speler vanaf 18 jaar kun je hierbij, ongeacht je speelsterkte, samenspelen met bijvoorbeeld je kind, neefje, nichtje of buurmeisje van minimaal 7 jaar en maximaal 14 jaar. De junior zal op een groot veld en met ‘groene’ tennisballen spelen. Alleen als beide partijen met gele ballen willen spelen, kan er met gele ballen gespeeld worden.

Max. 2 onderdelen
Je mag aan maximaal 2 verschillende onderdelen deelnemen.

Maximum aantal inschrijvingen
Maximum aantal inschrijvingen voor STK 2021 is gesteld op 300. 

Koppels
Er is een minimaal aantal deelnemers per onderdeel. De wedstrijdleiding houdt de inschrijving en deelname nauwkeurig in de gaten. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een onderdeel, worden er onderdelen samengevoegd. De wedstrijdleiding bepaalt welke onderdelen worden samengevoegd.

Poules
Alle deelnemers worden, per onderdeel, in poules ingedeeld. Na de poulefase worden alle deelnemers in een afvalschema ingedeeld. Dus ook als je alle poulewedstrijden verloren hebt, word je doorgeplaatst in een afvalschema. Je speelt altijd minimaal 3 wedstrijden: minstens 2 in de poule en minimaal 1 in het afvalschema.

Poulewedstrijden
De poulewedstrijden duren elk één uur. Na maximaal 5 minuten inspelen, worden alleen de games geteld: bij het bereiken van 6 punten worden de gamepunten dus doorgeteld. De wedstrijd eindigt als de bel gaat. Is de speelbal dan nog in het spel, dan is de wedstrijd pas afgelopen nadat de rally is uitgespeeld. De stand op dat moment is de eindstand in games, m.a.w. de game wordt dan niet afgemaakt. De winnaar van de poulewedstrijd is het koppel met de meeste gamepunten en krijgt 2 wedstrijdpunten. Bij gelijke stand in games, krijgt elk koppel 1 wedstrijdpunt, het verliezende koppel krijgt 0 wedstrijdpunten. Bij opgave is de wedstrijd gewonnen door het andere koppel. Alleen voor de Poulewedstrijden geldt compact spelen. Dat betekent het spelen van een beslissend punt bij een 40-40 stand. Bij een GD zal het beslissende punt gespeeld worden op vrouw/vrouw en man/man. De ontvangende partij mag aangeven op wie er geserveerd mag worden. De wedstrijdleiding kan besluiten (bijv. wegens weersomstandigheden) om de poulewedstrijden in te korten of anderszins aan te passen. In het geval dat de poulewedstrijd voortijdig door de wedstrijdleiding wordt beëindigd, geldt de stand op dat moment als eindstand.

Gelijke eindstand in de poule
Hoe wordt de winnaar van een poule bepaald? Bij een gelijke eindstand in een poule, dus bij een gelijk aantal wedstrijdpunten, geldt als eerste het onderlinge resultaat. Mocht dat ook gelijk zijn, dan geldt het gamesaldo (alle gewonnen games minus alle verloren games). Als dat ook gelijk is, dan wint het koppel met het hoogste aantal totaal gewonnen games. Als dat ook nog geen winnaar geeft, beslist het lot via het opgooien van een munt door iemand van de wedstrijdleiding.

Wedstrijden afvalschema
In de wedstrijden van het afvalschema, dus de wedstrijden na de poulewedstrijden van elk 1 uur, worden er volledige sets gespeeld. Hierbij geldt dus niet de tijdsbeperking van 1 uur en het compact spelen vervalt. Bij de afvalschema wedstrijden wordt er gespeeld om 2 gewonnen sets. De derde set is een super tiebreak: winnaar bij 10 gamepunten, met 2 gamepunten verschil.

De finale
De finale is een echte ‘best of three’. Met 2 gewonnen sets is de wedstrijd gewonnen. Een eventuele derde set is een gewone set.

Persoonlijke inschrijving
Iedere deelnemer, dus ook het kind uit het onderdeel Ouder/Kind, moet zich persoonlijk inschrijven en eigen verhinderingen doorgeven. De verhinderingen dienen goed afgestemd te zijn met de dubbelpartner, zodat men gezamenlijk zo weinig mogelijk verhinderingen heeft.

Verhinderingen
Bij de inschrijving is het mogelijk om je verhinderingen op te geven. Dat geldt niet voor het finaleweekend: dan dien je dus volledig beschikbaar te zijn. Kunnen er door te veel verhindering van jou en/of je dubbelpartner wedstrijden onmogelijk gepland worden, dan neemt de wedstrijdleiding contact met je op om je verhinderingen aan te passen. Mocht dat onverhoopt niet mogelijk zijn, dan heeft de wedstrijdleiding het recht je uit te sluiten van deelname.

Eén week voor de sluiting van de inschrijving ontvang je een e-mail waarin je gevraagd wordt je opgegeven verhinderingen te controleren en die eventueel aan te passen. Daarna is het niet meer toegestaan om je verhinderingen te wijzigen, uiteraard ook niet tijdens de toernooidagen. De wedstrijdleiding zal zo veel mogelijk rekening houden met de verhinderingen van de spelers.  

Vervanging tijdens poulewedstrijden
Bij de poulewedstrijden (1-uurs wedstrijden) is het toegestaan om met een vervanger te spelen. Deze dient een gelijkwaardige speelsterkte te hebben als de verhinderde partner. Bij een verhindering moet je zelf tijdig voor een vervanger zorgen. Mocht je ziek of geblesseerd zijn, geef dan als koppel niet op maar zorg tijdig voor een vervanger zodat het toernooi doorgang kan vinden. De vervanging moet voor aanvang van de wedstrijd worden doorgegeven aan de wedstrijdleiding, zodat deze kan bepalen of de speelsterkte overeenkomt. Geef je de vervanging pas achteraf aan, dan kan de wedstrijdleiding bepalen dat het koppel met de vervanger de wedstrijd heeft verloren.

Vervanging tijdens afvalschema
Wedstrijden in het afvalschema moeten afgemaakt worden met de dubbelpartner waarmee het afvalschema gestart is. M.a.w.: anders dan bij de 1-uurs poulewedstrijden kun je in het afvalschema en eventueel daarna niet spelen met een vervanger.

Deelname aan ander toernooi
Wie deelneemt aan een ander toernooi in de weken voorafgaand aan het finaleweekend van het Smeeing Mobility / STK toernooi, doet er verstandig aan om dit aan te vinken bij inschrijving.

Let op: dit geldt niet als verhindering, maar bij de planning van de wedstrijden wordt hier zo veel mogelijk rekening mee gehouden.

Inschrijftermijn
De inschrijving voor het Smeeing Mobility / STK 2021 toernooi opent op 1 juni 2021 en sluit op zondag 22 augustus 2021 om 23.59 uur.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 per volwassene per onderdeel. Voor kinderen is het inschrijfgeld € 7,50.

Restitutie
Het is niet meer mogelijk het inschrijfgeld terug te krijgen zodra de planning van het toernooi bekend is gemaakt en naar de deelnemers gemaild is. De planning wordt uiterlijk maandag 30 augustus naar de deelnemers verstuurd per email.  

Betaling via iDEAL
Betaling van het inschrijfgeld is alleen mogelijk met iDEAL via www.toernooi.nl  bij inschrijving. Pas na ontvangst van de betaling is een inschrijving definitief.

Halve finales en finaledag
Op zaterdag 18 september 2021 worden de halve finales gespeeld. De finales worden gespeeld op zondag 19 september 2021. Voor beide dagen kunnen bij inschrijving geen verhinderingen worden opgegeven.

Voor zaterdag 18 september 2021 kan uitsluitend bij aantoonbare urgentie en/of volledig onvoorziene omstandigheden één dagdeel als verhindering worden opgegeven. Bij de inschrijving is het niet mogelijk om deze verhindering op te geven. Wel kan dit bij inschrijving worden aangegeven bij ‘opmerkingen’. Als de verhindering door de wedstrijdleiding wordt geaccepteerd, zal jouw halve finalewedstrijd op een ander tijdstip worden gespeeld.

E-mail over de eerste wedstrijd
Bij aanvang van het toernooi ontvangen alle deelnemers een e-mail waarin de eerste wedstrijd per onderdeel wordt vermeld. Daarna is iedere deelnemer verplicht zich via www.toernooi.nl op de hoogte te stellen van het tijdstip en de locatie van de volgende wedstrijden.

Let op: een volgende wedstrijd in een onderdeel kan in principe kort na de vorige wedstrijd gepland zijn, bijvoorbeeld op diezelfde dag of in datzelfde weekend.

E-mails over het toernooi
Naar iedere deelnemer die zich inschrijft, stuurt het STK e-mails. Deze e-mails bevatten informatie en updates over het toernooi. Ook gebruikt het STK de e-mailadressen om deelnemers te informeren over toekomstige STK toernooien. Je kunt je altijd afmelden voor deze nieuwsbrieven, onderaan elke mailing.

Melden
Je dient minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Wanneer je 5 min na aanvang niet aanwezig bent, verlies je automatisch de wedstrijd en gaan er 2 gewonnen punten naar de tegenstander.

Schoeisel en kleding
Tennisschoeisel en -kleding is verplicht, er wordt gespeeld met KNLTB-goedgekeurde ballen.

Speeldagen
Het startweekend gaat in op vrijdagavond. Dan wordt er gespeeld van 17.00 tot maximaal 22.00 uur. Op zaterdag wordt er gespeeld van 9:00 tot maximaal 20:00 uur en zondag spelen we van 9.00 tot maximaal 18.00 uur.

Er wordt op twee woensdagavonden gespeeld: van 18.00 tot maximaal 23.00 uur. Er zijn twee weekenden gepland waarbij gespeeld wordt van 9.00 tot maximaal 20.00 uur. Daarnaast hebben we twee donderdagavonden ingepland als RESERVE waarbij gespeeld wordt van 18.00 tot maximaal 23.00 uur. Deze twee reserve-avonden zullen alleen ingezet worden in noodgevallen, maar dien je wel mee te nemen bij de opgave van je verhinderingen. De 7- t/m 14-jarigen spelen in de categorie Ouder/Kind altijd uiterlijk tot 20.00 uur. Zie voor meer details het speelschema

Parken
Het toernooi wordt afwisselend gespeeld op de vier tennisparken in de gemeente Soest. De wedstrijdleiding heeft vooraf bepaald op welke dag er op welk park gespeeld wordt. Iedere deelnemer is verplicht voorafgaand aan de wedstrijd via www.stksoest.nl of www.toernooi.nl te kijken op welk park de wedstrijd plaatsvindt. Als weers- of onvoorziene omstandigheden het noodzakelijk maken, kan worden uitgeweken naar één van de andere Soester tennisparken en/of naar indoorbanen. Eventueel kan het ook zo zijn dat er (ook) op andere dagen en avonden gespeeld zal worden. Dit laatste gebeurt uitsluitend in overleg met de deelnemers.

Gebruik fotomateriaal van het toernooi
Tijdens het toernooi worden er foto’s gemaakt van alle activiteiten. Deze foto’s worden op de STK website en/of de Facebook, Instagram, Flickr pagina geplaatst. Een foto van alle winnaars zal in de plaatselijke krant worden gepubliceerd. Bij deelname aan het toernooi ga je ermee akkoord dat we foto’s op de website en social media pagina’s plaatsen, alsook in de lokale krant.
Wil je niet dat er foto’s van jou worden genomen, geef dit dan van tevoren aan bij één van de leden van het STK comité. 
Heb je dit niet aangegeven en zijn er foto’s van jou online geplaatst wat je liever niet wilt, dan is het uiteraard altijd mogelijk om deze foto(‘s) te laten verwijderen. Laat het ons gerust weten.

Aansprakelijkheid en risico
Een deelnemer doet op eigen risico mee aan het dit toernooi. Ongevallen of schade die voortvloeien uit deelname aan dit toernooi, het aanwezig zijn bij de vereniging/het park of veroorzaakt op weg van en naar de vereniging/het park zijn voor eigen rekening en risico.

Onvoorzien
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding, waar nodig na overleg met andere bestuursleden van het Smeeing Mobility / STK- comité.