Reglement / wedstrijdbepalingen STK 2021

Semi-open toernooi
Om te kunnen deelnemen aan het toernooi moet van elk deelnemend koppel minstens één van beide lid zijn van een Soester tennisvereniging of inwoner zijn van de gemeente Soest.

Onderdelen
Er wordt gespeeld in de onderdelen dames-, heren- en gemengd dubbel; ook junioren kunnen deelnemen. Vanaf 15 jaar wordt er gespeeld in de speelsterktes 9+8, 7, 6 en 5 waarbij de KNLTB-speelsterkte geldt.

Ouder/Kind
Een speciaal onderdeel is Ouder/Kind: als speler vanaf 18 jaar kun je hierbij, ongeacht je speelsterkte, samenspelen met bijvoorbeeld je (klein)kind, neefje of buurmeisje van minimaal 7 jaar en maximaal 14 jaar. De indeling vindt plaats op speelsterkte van het kind. We spelen met de speelsterktes oranje, groen en  geel. Er wordt wel op een heel veld gespeeld en niet op een ¾ veld in de categorie oranje. Bij inschrijving dient aangegeven te worden welk speelsterkte het kind speelt.

Max. 2 onderdelen
Je mag aan maximaal 2 onderdelen deelnemen.

Maximum aantal inschrijvingen
Mede door de situatie rondom de regelgeving m.b.t. het Corona virus is het maximum aantal inschrijvingen voor STK 2020 gesteld op 200. 

Koppels
Er is een minimaal aantal deelnemers per onderdeel. De wedstrijdleiding houdt de inschrijving en deelname nauwkeurig in de gaten. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een onderdeel, worden er onderdelen samengevoegd. De wedstrijdleiding bepaalt welke onderdelen worden samengevoegd.

Poules
Alle deelnemers worden, per onderdeel, in poules ingedeeld. Na de poulefase worden alle deelnemers in een afvalschema ingedeeld. Dus ook als je al je poulewedstrijden verloren hebt, word je doorgeplaatst in een afvalschema. Je speelt dus altijd minimaal 3 wedstrijden: 2 in de poule en minimaal 1 in het afvalschema.

Poulewedstrijden
De poulewedstrijden duren elk één uur. Je dient minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Als je 15 minuten na aanvang niet aanwezig bent, verlies je automatisch de wedstrijd en gaan er 2 gewonnen punten naar de tegenstander.
Na maximaal 5 minuten inspelen, worden alleen de games geteld: bij het bereiken van 6 punten worden de gamepunten dus doorgeteld. De wedstrijd eindigt in principe als de bel gaat. Is de speelbal dan nog in het spel, dan is de wedstrijd pas afgelopen nadat de rally uitgespeeld is. De stand op dat moment is de eindstand in games, m.a.w. de game wordt dan niet afgemaakt. De winnaar is het koppel met de meeste gamepunten en krijgt 2 wedstrijdpunten. Bij gelijke stand in games, krijgt elk koppel 1 wedstrijdpunt, bij verlies krijgt het koppel 0 wedstrijdpunten. Bij opgave is de wedstrijd gewonnen door het andere koppel. Wedstrijden worden gespeeld met voor- en nadeel.

De wedstrijdleiding kan besluiten (bijv. wegens weersomstandigheden) om de poulewedstrijden in te korten. In die gevallen dat de poulewedstrijd voortijdig door de wedstrijdleiding wordt beëindigd geldt de stand op dat moment als eindstand. Een uitzondering hierop: als er minder dan 20 minuten is gespeeld, zal de poulewedstrijd opnieuw ingepland worden en volledig opnieuw gespeeld worden. De stand van de afgelaste wedstrijd komt dan te vervallen.

Gelijke stand in de poule
Bij een gelijke eindstand in een poule, dus bij gelijk aantal wedstrijdpunten, geldt als eerste het onderlinge resultaat. Mocht dat ook gelijk zijn, dan geldt het gamesaldo (alle gewonnen games minus alle verloren games). Als dat ook gelijk is, dan wint het koppel met het hoogste aantal totaal gewonnen games. Als dat ook nog geen winnaar geeft, beslist het lot via het opgooien van een munt door iemand van de wedstrijdleiding.

Wedstrijden afvalschema
In de wedstrijden van het afvalschema wordt er gespeeld om 2 gewonnen sets. De derde set is een super tiebreak. De super tiebreak gaat tot 10 punten en wordt met 2 punten verschil gewonnen. Het kan dus zijn dat een supertiebreak tot 15-13 komt, als voorbeeld.

De finale
De finale is een echte ‘best of three’. Met 2 gewonnen sets is de wedstrijd gewonnen. Ook de derde set is een gewone set.

Persoonlijke inschrijving
Iedere deelnemer, dus ook het kind uit het onderdeel Ouder/Kind, moet zich persoonlijk inschrijven en eigen verhinderingen doorgeven, maar deze vooraf wel goed afstemmen met de dubbelpartner, zodat men gezamenlijk zo min mogelijk verhinderingen heeft.

Verhinderingen
Bij de inschrijving is het mogelijk om je verhinderingen op te geven. Het kan voorkomen dat je een geheel  weekend verhinderd bent. Echter is het niet mogelijk om het eerste gehele weekend, de daarop volgende woensdag én de eerste zaterdag als volledige verhindering op te geven. We verwachten van de deelnemers  zo veel mogelijk beschikbaarheid en wij houden op onze beurt zoveel mogelijk rekening met de verhinderingen.

Kunnen er door te veel verhindering van jou en/of je dubbelpartner wedstrijden onmogelijk gepland worden, dan neemt de wedstrijdleiding contact met je op om je verhinderingen alsnog aan te passen. Mocht dat onverhoopt niet mogelijk zijn, dan heeft de wedstrijdleiding het recht je uit te sluiten van deelname.

Eén week voor de sluiting van de inschrijving ontvang je een e-mail waarin je gevraagd wordt je opgegeven verhinderingen te controleren en eventueel aan te passen. Daarna is het niet meer toegestaan om je verhinderingen te wijzigen, dus ook niet tijdens de toernooidagen. De wedstrijdleiding zal zo veel mogelijk rekening houden met de verhinderingen van de spelers die najaars competitie spelen, maar je moet er rekening mee houden dat het voor de wedstrijdleiding niet altijd mogelijk is hierom heen te plannen.

Vervanging tijdens poulewedstrijden
Bij de poulewedstrijden is het toegestaan om met een vervanger te spelen. Deze dient een gelijkwaardige KNLTB-speelsterkte te hebben als de verhinderde partner. Let op: voor aanvang van de wedstrijd moet de vervanging worden doorgegeven aan de wedstrijdleiding, zodat deze kan bepalen of de speelsterkte overeenkomt. Geef je de vervanging pas achteraf aan, dan kan de wedstrijdleiding bepalen dat het koppel met de vervanger de wedstrijd heeft verloren.

Let op: bij een verhindering moet je zelf voor een vervanger zorgen. Mocht je ziek of geblesseerd zijn, geef dan als koppel niet op maar zorg voor een vervanger zodat het toernooi doorgang kan vinden.

Vervanging tijdens afvalschema
Wedstrijden in het afvalschema moeten afgemaakt worden met de dubbelpartner waarmee het afvalschema gestart is.

Deelname aan ander toernooi
Wie deelneemt aan een ander toernooi in de weken voorafgaand aan het finaleweekend van STK, kan dit aanvinken bij inschrijving. Let op: dit geldt niet als verhindering, maar bij de planning van de wedstrijden wordt hier zo veel mogelijk rekening mee gehouden.

Gebruik fotomateriaal van het toernooi
Tijdens het toernooi worden er foto’s gemaakt van alle activiteiten. Deze foto’s worden op de STK website geplaatst. Enkele foto’s zullen gebruikt worden voor de Facebook pagina. Een foto van alle winnaars zal in de plaatselijke krant worden gepubliceerd. Bij deelname aan het toernooi ga je ermee akkoord dat we foto’s op de website plaatsen, op de Facebook pagina van het STK en in de locale krant.
Wil je niet dat er foto’s van jou worden genomen, geef dit dan van tevoren aan bij één van de leden van het STK comité. 
Heb je dit niet aangegeven en zijn er foto’s van jou online geplaatst wat je liever niet wilt, dan is het uiteraard altijd mogelijk om deze foto(‘s) te laten verwijderen. Laat het ons gerust weten.
 

Inschrijftermijn
De inschrijving voor STK 2020 sluit op zondag 6 september 2020 om 23.59 uur.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00.- per volwassene per onderdeel. Voor kinderen is het inschrijfgeld € 7,50.-.

Betaling via iDEAL
Betaling van het inschrijfgeld is alleen mogelijk met iDEAL via www.toernooi.nl bij inschrijving. Pas na ontvangst van de betaling is een inschrijving definitief.

Halve finales en finaledag
Op zaterdag 10 oktober 2020 worden de halve finales en op zondag 11 oktober 2020 worden de finales gespeeld. Voor beide dagen kunnen bij inschrijving geen verhinderingen worden opgegeven. Voor zaterdag 11 oktober 2020 kan uitsluitend bij aantoonbare urgentie en/of volledig onvoorziene omstandigheden één dagdeel als verhindering worden opgegeven. Bij de inschrijving is het niet mogelijk deze verhindering op te geven. Je kan een opmerking plaatsen tijdens inschrijving. Deze wordt dan genoteerd bij jouw naam. Als de verhindering door de wedstrijdleiding wordt geaccepteerd, zal de halve finale op een ander tijdstip worden gespeeld.

E-mail
Bij aanvang van het toernooi ontvangen alle deelnemers een e-mail waarin de eerste wedstrijd per onderdeel wordt vermeld. Daarna is iedere deelnemer verplicht zich via www.stksoest.nl of www.toernooi.nl (inschrijving mogelijk vanaf 31 mei t/m 6 september 2020, 23.59 uur) zelf op de hoogte te stellen van het tijdstip en de locatie van de volgende wedstrijden. Let op: de volgende wedstrijd in het onderdeel kan in principe kort na de vorige wedstrijd gepland zijn, bijvoorbeeld op diezelfde dag of in datzelfde weekend.

Melden
Minimaal 15 minuten voor aanvang van iedere wedstrijd moet men zich melden bij de wedstrijdleiding op het betreffende park. Als een koppel 15 minuten na aanvang van de wedstrijd nog steeds niet aanwezig is of zich niet gemeld heeft, wordt de wedstrijd voor het niet verschenen c.q. niet gemelde koppel als verloren genoteerd.

Schoeisel en kleding
Tennisschoeisel en -kleding is verplicht, er wordt gespeeld met KNLTB-goedgekeurde ballen.

Speeldagen
Het startweekend bestaat uit vrijdagavond van 17.00 tot maximaal 22.00 uur, zaterdag van 9:00 tot maximaal 20:00 uur en zondag van 9.00 tot maximaal 18.00 uur. Verder zijn er twee woensdagavonden van 18.00 tot maximaal 23.00 uur en twee weekenden van 9.00 tot maximaal 20.00 uur gepland. Twee donderdagavonden zijn als RESERVE ingedeeld van 18.00 tot maximaal 23.00 uur. Deze twee avonden zullen alleen ingezet worden in noodgevallen, maar dien je wel mee te nemen bij de opgave van je verhinderingen. De 7- t/m 14-jarigen spelen in de categorie Ouder/Kind altijd uiterlijk tot 20.00 uur. Zie voor meer details het speelschema.

Parken
Het toernooi wordt afwisselend gespeeld op de vier tennisparken in de gemeente Soest. De wedstrijdleiding heeft vooraf bepaald op welke dag er op welk park gespeeld wordt. Iedere deelnemer is verplicht voorafgaand aan de wedstrijd via www.stksoest.nl of www.toernooi.nl (inschrijving mogelijk vanaf 31 mei t/m 6 september 2020, 23.59 uur) te kijken op welk park de wedstrijd plaatsvindt. Als weers- of onvoorziene omstandigheden het noodzakelijk maken, kan worden uitgeweken naar één van de andere Soester tennisparken, naar indoorbanen en/of kan ook op andere dagen en avonden worden gespeeld. Dit laatste gebeurt uitsluitend in overleg met de deelnemers.

Onvoorzien
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding, waar nodig na overleg met andere bestuursleden van het STK-comité.